SpanishESFrenchFRFoxContactEnglish (UK)
FB25

Novetat

Una visita escenarisada i disponible en inglès, en nerlandés, alemany i castellà. Audioguies i estacións video permitirán als visitors estrangers de profitar plenament de la visita.
Una visita escenarisada permitirá a cadascú de descubrir l'història del vi a través el temps i de recórrer les galeries subterrànias de les mines de Terra Vinea.