SpanishESFrenchFRFoxContactEnglish (UK)
FB25
 
 
 
 
 
 


Journey to the center of the Earth

    Novetat

    Una visita escenarisada i disponible en inglès, en nerlandés, alemany i castellà. Audioguies i estacións video permitirán als visitors...

El restaurant esta obert de 1 Abril- 31 Octubre 2017.

Mes Informarcio : 04.68.48.64.90

Més informació

HORARIS DES VISITES AL ABRIL, MAIG  I JUNY :
11H - 14H - 15H - 16H30

HORARIS DES VISITES AL JULIOL I AGOST : 
10H30 - 11H15 - 13H45 - 14H30 - 15H15 - 16H - 16H45 - 17H30

HORARIS DES VISITES AL SETEMBRE : 
10H30 - 11H15 - 14H - 15H - 16H - 17H


Chemin des Plâtrières
11490 Portel-des-Corbières
Tél. 04 68 48 64 90

pictogrammes train

Tren

Embarqueu a bord del Terra Vinea expres.

 

A través un paseig de 10' per la garriga del languedoc, el Terra Vinéa Expres os conduirá del edifici d'acollida fins a la porte de las galeries de fusta de Terra Vinéa. Durant tot el recorrid podreu admirar el paisatge viticol de les “Corbières” i més lluny endivinar els vistiges d'une isglésia antigue.

Més informació

pictogramme audioguide

Visita

Entreu en la inmensitat de les mines Terra Vinéa i marxeu a un veritable viatge al centre de la terre.

pictogramme boutique

Audioguia

Profiteu d'una visita escenarisada i il·lustrada en 4 llengüas

pictogramme visite

Restaurant

Tots el diés
Servei de les 11h30 a las 14h

pictogramme visite

Botiga

Tenda gormanda i celler.


TERRA VINEA - Chemin des Plâtrières - 11490 Portel-des-Corbières - Tél. 04 68 26 22 24
Logo-Partenaires-Terra-Vinea
© 2015 Terra-Vinéa | Conception Eponia Communication | Graphisme Oléan | Photos Deschamps d' Images | Plan du site | Mentions Légales